Kontaktpersoner


ErhvervsParken

Adm. direktør Knud Bundgaard | tlf. 89 21 21 05 | kontakt pr. mail 


Teknisk Afdeling

Teknisk Chef Kim Christensen | tlf. 89 21 21 08 | kontakt pr. mail


Reception

Receptionschef Gitte Kjær | tlf. 89 21 21 30 | kontakt pr. mail