Samarbejdspartnere

Ferskvandscentret ErhvervsPark har et tæt samarbejde gennem medlemskab af:

 

Danske Udviklingsparker

ErhvervsParken har indgået samarbejdsaftaler med Danske Udviklingsparker, som er et Erfa- samarbejde blandt danske erhvervsudviklingsparker. Samarbejdet betyder blandt andet at lejere i Ferskvandscentrets ErhvervsPark frit kan benytte mødefaciliteter over hele landet hos øvrige medlemmer af Danske Udviklingsparker.
Læs mere: Danske Udviklingsparker

 

erhvervSilkeborg

 

Spændende og nyt samarbejde mellem Ferskvandscentrets ErhvervsPark og erhvervSilkeborg

 

Ferskvandscentrets ErhvervsPark og erhvervSilkeborg starter pr. 1. februar 2017 et nyt og spændende samarbejde til gavn for iværksættere i Silkeborg og omegn.

 

I det nye år vil ErhvervsParken og erhvervSilkeborg i fællesskab samarbejde om at fremme og udvikle iværksætteri i Silkeborg området.  Hidtil har erhvervSilkeborg og Ferskvandscentrets ErhvervsPark været i konkurrence med hinanden om udlejning af erhvervslokaler. Med den nye samarbejdsaftale vil erhvervSilkeborg i fremtiden fokusere på at varetage vejledning, coaching, netværksfacilitering m.v. af iværksættere.  Ferskvandscentret vil varetage opgaver i forbindelse med udlejning af erhvervslokaler.

Samarbejdet betyder bl.a., at alle aktiviteter i iværksættersamarbejdet i G-kraft flytter til Ferskvandscentret. I den forbindelse er alle nuværende lejere i G-Kraft City i Søndergade blevet tilbudt at flytte til Ferskvandscentret. G-Kraft City består af 7 virksomheder og 15 medarbejdere.  Samarbejdet vil betyde et større og stærkere netværk blandt lejerne, mere tid til den enkelte virksomhed, når det kommer til coaching og vejledning samt mange stordriftsfordele.

Det er både ErhvervsParkens og erhvervSilkeborgs opfattelse, at vi i fællesskab - og ved at udnytte hinandens respektive kernekompetencer og viden inden for hvert sit område - i endnu højere grad end tidligere vil kunne fremme og udvikle iværksætteri i Silkeborg området.

ErhvervsParken glæder sig meget til et godt og konstruktivt samarbejde med erhvervSilkeborg til gavn for iværksættere, lejere og hinanden!

 

Læs mere: erhvervSilkeborg